SPRAWDŻ
czy Twój pojazd uzyska ponownie "czerwony pasek"


Menu witryny

Home Oferta
Oferta PDF Drukuj

Ocena zgodności realizacji działań przedsiębiorcy z wymaganiami określonymi w ustawie z 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i umowie ADR:

 • utworzenie dokumentacji  niezbędnej  podczas transportu towarów niebezpiecznych:
  sporządzanie „Planu ochrony- towarów wysokiego ryzyka”, dokumentów przewozowych, instrukcji pisemnych dla kierowcy;

 • sporządzenie „rocznego sprawozdania” w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych przy odpowiednim zabezpieczeniu otrzymanych dokumentów. Przygotowanie raportu dla przedsiębiorcy i władz lokalnych;

 • śledzenie zgodności procedur z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;

 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu/rozładunku/załadunku oraz napełniania i pakowania towarów niebezpiecznych;

obowiązki doradcy: 

 • śledzenie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;

 • sprawdzanie wyposażenia używanego w związku z przewozem załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

 • prawidłowe szkolenie pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywanie dokumentacji szkoleniowej;

 • wprowadzenie prawidłowych procedur ratownictwa zgodnie z ADR w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych stosownie do stopnia ryzyka utraty zdrowia lub narażenia;

 • wprowadzanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny;

 • pomoc w  przypadku zakupu środków transportu pod kątem adr-u, a także sprawdzenie obecnego taboru;

 • pomoc w praktycznym wykorzystaniu  wyłączeń;

 • uwzględnianie przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: free joomla templates multiple web Valid XHTML and CSS.